Mintea din inimă

0
1003

– Gheronda, daţi-mi binecuvântare ca sa-mi adun mintea.

– Ma rog să ţi se adune mintea în inima. Dar ce înţelegem când spunem „inima”? Inima nu este un urcior, înlăuntrul căruia vom baga mintea, ci inima este ceea ce simţim. Prin urmare, atunci când spunem „sa se adune mintea în inima”, înţelegem să se adune în dragoste, în bunătate, în dorinţa arzătoare, în acea tresăltare, în acel ceva dulce… De vreme ce Dumnezeu este Dragoste şi inima are dragoste, dacă este curăţită, atunci omul are înlăuntrul sau pe Dumnezeu. „Sa iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toate inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău…(Matei 22, 37; Marcu 12, 30; Luca 10, 27). Sa-L iubeşti cu toată fiinţa ta. Daca mintea se va îndulci de dragostea şi bunătatea inimii, când va rosti „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă”, se va cutremura în întregime.